Hundertwasserova mandala, 50 x 70 cm, plátno, pastelky, cena 5 500,-

Hundertwasserova mandala, 50 x 70 cm, plátno, pastelky, cena 5 500,-