Jaroslav Minář

Rodák z Postřelmova byl po absolvování gymnázia v Zábřehu zaměstnán u ČSD a od roku 1983 pak v n.p. PRAMET Šumperk jako výtvarník. V roce 2002 přechází na svobodné povolání, ve kterém se zaměřuje na volnou a užitou grafiku, malbu a plastiku. Těžištěm jeho tvorby je užitá grafika, hlavně pak EX LIBRIS. V malbě stejně jako v grafice je jeho vesměs figurativní projev stylizován často v surrealistickém až expresivním ztvárnění. Zpracovává převážně symbolická a poetická témata. V sochařském díle se věnuje jak monumentální dřevěné skulptuře, tak drobné plastice v různém materiálu. Ilustroval básnickou sbírku „Bloudivá blízkost“ Miroslava Kubíčka.
Tvorba Jaroslava Mináře osobitě zahrnuje svět fantazie a skutečnosti. Uprostřed dne a světla se nás dotýká sen, denní a noční světlo se spojují a kombinují. Musíme vzít za ruku bloudivou múzu a hledat, nalézat, jako když hladíme řeku a čekáme, kdy se dotkneme dna. I obyčejné věci ve spojení s barvou, osobitou formou jsou spojité nádoby, jako vzrušující metafory tvůrcova vidění. V souzvuku grafického a malířského vyjádření srůstá v popředí plynutí času s křehkostí věcí a prostoru přírody. Je to třináctá komnata, kam vstoupit je často nesnadné, o to víc lákavé a krásné. Nechtějme po tvůrci opisování skutečnosti. Nezní jenom barvy, linky, kámen či hlína, to mluví příroda, věci, tváře. Neslyšíme jen doteky slov, to zaznívá hudba duše.
Jaroslav Minář je členem Unie výtvarných umělců. V roce 2005 získal druhou cenu na mezinárodní přehlídce EX Libris v Litvě.
Jeho díla mají zastoupení ve státních galeriích i v soukromých sbírkách po celém světě: Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Kanada, Litva, Mexiko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko a USA.
 
34 samostatných výstav.
Od roku 1997 každoroční účast na domácích i zahraničních výstavách a přehlídkách EX LIBRIS.
Od roku 2005 každoroční účast na dřevosochařských sympoziích.
Od roku 2010 každoroční účast na FILMFEST Zlín (Filmové klapky).
 
Ocenění:
2005 - Druhá cena na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS Kaunas, Litva.
2008 - Nominace na cenu na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS Bosia (CN), Itálie.
2009 - Nominace na cenu na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS Ostrów Wielkopolski, Polsko.
          - Čestné uznání na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS Peking, Čína.
2010 - Certifikát za grafiku vybraných světových umělců Peking, Čína.
2011 - Čestné uznání na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS Tarragona (Katalánsko), Španělsko.
2014 - Čestné uznání na mezinárodní přehlídce EX LIBRIS Gdaňsk, Polsko.
Realizace:
1999 - Vydán nástěnný kalendář na r. 2000 (OBRAZY) pro firmu PRAMET.
2001 - Vydán stolní kalendář na r. 2002 (EX LIBRIS) pro firmu URDIAMANT.
2002 - Ilustrace básnické sbírky „Bloudivá blízkost“ Miroslava Kubíčka.
2003 - 2005  Spolupráce se zvonařskou dílnou paní Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova.
2004 - Rektorský řetěz pro BANKOVNÍ INSTITUT – Vysoká škola, Praha.
            (Odlila Zvonařská dílna paní Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova).
2007 - Socha „Kytice pro paní rybářovou“, golfové hřiště Loučná nad Desnou (dřevo, kov, síťovina, v. 170cm).
          - Socha „Muzikoterapie“ Lázně Lednice (dřevo, v. 200cm).
          - Domovní znamení, Šumperk (reliéf - polystyren, disperze 70x50cm).
2008 - Socha „Děsná vlna“ obec Loučná nad Desnou (dřevo, v. 135cm).
2009 - Socha „Modrá z nebe“ Lázně Lednice (dřevo, v. 300cm).
          - Ilustrace básnické sbírky „Proměny“ Jaroslava Dokoupila.
          - Vydán nástěnný kalendář na r. 2010 (LYRICKÉ JESENÍKY) se spisovatelem Miroslavem Kubíčkem
             pro Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.
          -  Vydán stolní kalendář na r. 2010 (EX LIBRIS) s tiskárnou KARTOTISK.
2010 - Grafický doprovod bibliofilie „Vlnění“ Jaroslava Dokoupila.
          - Cyklus „LYRICKÉ JESENÍKY“ (13obrazů), Kulturní dům Loučná nad Desnou.
2012 - Socha „Posel naděje“ u kostela v Novém Malíně (dřevo, v. 450cm ).
          - Socha „Učitelka hudby“ u Základní školy v Novém Malíně, (dřevo, v. 360cm).
          - Ilustrace básnické sbírky „Opožděná znamení“ Jaroslava Dokoupila.
2013 - Socha „Laskavý pramen“ Lázně Bludov (dřevo, v. 280cm).
          - Grafický doprovod bibliofilie „Neklidné krajiny“ Jaroslava Dokoupila.
2014 - Sochy „Oliver s Olivou“ penzion Oliver Kouty nad Desnou (dřevo, v.405 a 390cm).
 
Další odkazy s prací J.Mináře:
https://www.zlinfest.cz/24908-galerie-klapek-2015
Textový a obrazový soupis EX LIBRIS do roku 2015 na www.sspe.cz/soupisy-exlibris.

 

PŘEJÍT NA OBRAZY JAROSLAVA MINÁŘE
                    
PŘEJÍT NA GRAFIKY JAROSLAVA MINÁŘE
                   
PŘEJÍT NA SOCHY JAROSLAVA MINÁŘE
                                
 
PŘEJÍT NA OBJEDNÁVKU