Květoslava Snášelová

PaeDr. Květoslava Snášelová se narodila v Prostějově a jejími uměleckými obory jsou kresba, malba a grafika. Kromě výtvarného umění se zabývá také psaním básní. V roce 2000 se stala členkou Unie výtvarných umělců Olomouce. 
Výtvarný projev PaedDr. Květoslavy Snášelové organicky vyplývá z jejího pojetí světa, který vnímá v kosmických souvislostech. Ve své umělecké práci se opírá také o své široké talentové rozpětí, zahrnující vedle výtvarného projevu také hudbu a poezii.
Nejčastějším motivem jejich akrylů je příroda a figurální tematika, kterou interpretuje v imaginárních polohách, v nichž je cítit až nábožná pokora k přírodním jevům. Nezřídka maluje temata inspirovaná člověkem. Jistotu uměleckého výrazu opírá autorka vedle kultivované barevnosti také o svěží rytmický rukopis a pevnou kresebnou arabesku. Motivačně se často ocitá v abstraktních zduchovnělých polohách. Muzikálnost a smysl pro poetický rytmus dodává jejím akrylům silně lyrický podtext.
Vedle četných samostatných výstav a kolektivních výstavních aktivit s Unií výtvarných umělců v Olomouci a jiných místech republiky se zúčastnila také výstavy v Itálii ve městě Pitigliano.
Ilustrovala rovněž několik básnických sbírek pro olomoucký Literární klub, prostřednictvím jehož vydala i své básně a vytvořila pro město Prostějov sbírku“ Prostějovská zastavení“ kde využila jak své malířské, tak i básnické schopnosti. Ve sbírce „ Verše z atelierů „ byl uveřejněn její medailon s cyklem básní.
Získala také státní vyznamenání za prestižní výsledky se studenty v oboru výtvarného umění. Na Cyrilometodějském  gymnáziu obsadila v mezinárodních soutěžích se studenty první místa v Itálii a Číně.  Vede dlouhodobě na Cyrilometodějském gymnáziu výtvarné kroužky studentů a kruh dospělých zkušenějších výtvarníků. Ve svém rodišti patří k výrazným kulturním osobnostem.
 
Studium:
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Státní rigorozní zkouška s titulem PaedDr. Vyučující profesoři výtvarného oboru: Dušan Janoušek, Dr. Zdeněk Přikryl, Josef Maliva
 
Samostatné výstavy: 
v r. 1995 v prostorách RG a ZŠ města Prostějova 
v r. 1996 v galerii gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově
v.r. 1996 v Kulturním klubu DUHA 
v r. 1996 ve výstavní síni v Kostelci na Hané 
v r. 2004 v galerii SOU obchodního 
v r. 2006 v galerii Cyrilometodějského gymnázia 
v r. 2007 v lázních Klímkovice v Ostravě 
v r. 2008 v galerii kavárny Národního domu v Prostějově
v r. 2009 v kavárně Národního domu v Prostějově
v.r. 2009 v galerii Patro v Olomouci výstava s názvem „ Pohled do duše „
v r. 2010 v galerii u Hanáka v Prostějově výstava s názvem „ Hledání světla „
v.r. 2014 v Galerii G v Olomouci samostatná výstava k životnímu jubileu
v.r. 2014 v kavárně Národního domu v Prostějově s názvem“Andělská zastavení“
 
Výstavy skupinové: 
v r. 1972 v Klubu školství a vědy Bedřicha Václavka v Brně 
v r. 1987 v muzeu města Prostějova pod patronací Dr. Igora Zhoře 
v r. 1998 v Galerii pod schodama v Jihlavě 
v r. 1998 v Domě kultury v Břeclavi 
v r. 1998 putovní výstavy s Klubem přátel umění v Brně 
od r. 2000 každoročně s Unií výtvarných umělců v galerii G v Olomouci 
v r. 2006 v galerii Prostějovského archivu - Salon 2 
v r. 2008 v kulturním klubu u hradeb DUHA – Malující kantoři
v.r. 2011 v Itálii skupinová výstava ARTE in VIAGIO
v r. 2011 v Prostějově společná výstava UVUO ARS OLOMUCIANA
 
Zastoupení ve sbírkách: 
Sbírka vlastních básní pod názvem Atelier, vydaná pod patronací kulturního klubu DUHA 1996 
Ilustrace kulturního měsíčníku Štafeta v Prostějově v r. 1999 
Ilustrace v básnické sbírce Verše o Moravě, vydané v r. 2003
Básnický příspěvek v almanachu pod názvem: O můze olomoucké a lidech kolem ní Literární v r. 2003 
Ilustrace a básnické příspěvky ve sborníku literárních textů s názvem: Pěstuj lásku v r. 2003 
Ilustrace ročenek pro RG a ZŠ města Prostějova a Cyrilometodějské gymnázium
Vlastní sbírka akvarelů a poezie “Prostějovská zastavení“ vydaná městem Prostějov v r.2009
Uveřejněné akvarely ve sbírce “Krajina v tvorbě umělců Olomouckého kraje“ v r.2010
Sbírka básní uveřejněná ve sborníku“ Verše z atelierů „ Literárního klubu Olomouc v r.2010
Výstava básníků, ilustrátorů a fotografů ve vlastivědném muzeu Olomouc v r.2011.
 
Ocenění: 
Radou vlády české republiky v r. 1999 za výsledky pedagogické činnosti ve výtvarných soutěžích vydané 13. 6. 2000 v Praze.

 

PŘEJÍT NA NABÍDKU DĚL KVĚTOSLAVY SNÁŠELOVÉ

                              
 

PŘEJÍT NA OBJEDNÁVKU