Lenka Kučerová-Žampová

Lenka Kučerová – Žampová se narodila v roce 1973 ve Znojmě. V letech 1993 – 1998 studovala na Katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (obor výtvarná výchova - pedagogika pro SŠ a ZUŠ) a v letech 2004 – 2008 dějepis na katedře historie PdF MU v Brně.  Po studiu učila na SŠ řezbářské v Tovačově, na ZUŠ v Olomouci a Litovli a na Slovanském Gymnáziu v Olomouci. V současné době učí na ZŠ v Olomouci. Můžete ji však potkat i jako lektorku výtvarných kurzů Klubu Potvůrka. Ráda fotografuje.
Věnuje se olejomalbě, malbě akrylem, kresbě, řezbářství a drobné grafice. Inspiraci pro svoji tvorbu hledá především v přírodě, ale v současné době čerpá náměty i z městského prostředí.
Její vášní je potápění a díky absolvovanému kurzu potápění a expedicím ve Středozemním moři je častým motivem jejich obrazů tajuplný podmořský svět, jak můžete také vidět v nabídce obrazů.
Další její činností je ilustrace knih. V 90. letech například ilustrovala knihy spisovatelky Vlasty Javořické.
Její preciznost a talent napodobit jakoukoli strukturu materiálu ji dovedla i například k tak zajímavé zakázce, jako byla objednávka jednoho známého litevského pianisty pomalovat jeho piano tak, aby vypadalo jako z mramoru.
Jak bravurně si osvojila techniky starých mistrů, jsme mohli vidět nedávno na velmi zajímavě pojaté výstavy s názvem Parafráze, kterou Lenka pořádala se svým manželem Zdeňkem Kučerou v květnu 2015 v Galerii Patro v Olomouci. Na výstavě se objevily obrazy známých autorů z historie malířství, které byly vždy pitoreskně obměněny. Ne však za účelem zesměšnění, ale s citem pro pobavení diváků.   
Během studií získala Cenu děkana PdF UP za cyklus kreseb, dále Cenu Ruční papírny Velké Losiny za tvorbu z ručního papíru a Čestné uznání Ruční papírny Velké Losiny za objekty z ručního papíru.
Pravidelně se od roku 1996 účastní jak kolektivních výstav u nás i v zahraničí, tak pořádá i samostatné výstavy. V roce 2003 se stala členkou Unie výtvarných umělců Olomoucka a v roce 2014 členkou Unie výtvarných umělců České republiky
O tvorbě Lenky Kučerové – Žampové
(dle slov PhDr. Jiřího Hastíka, předsedy komise UVUO)
 
„Miluji pravidlo, které koriguje vzrušení.“
 
Ozvěnu tohoto výroku, který kdysi vyslovil Georges Braque, bezděčně pociťuji téměř vždy, když se setkám s obrazy či kresbami Lenky Kučerové, v nichž pod slupkou kultivovaně cudné plachosti pulzuje velká tvůrčí energie. V polaritě citu a rozumu, která je základem vnitřní kultury uměleckého výrazu, se totiž Lenka pohybuje s obdivuhodnou lehkostí. Vedle nesporných talentových předpokladů je tento stav výsledkem mimořádné píle, trpělivosti a pokory, tedy vlastnostmi, s nimiž Lenka zvládala zákonitosti malířského řemesla a malovala bravurní kopie obrazů starých mistrů již v době studia. Dokonalé zvládnutí profese podpořené teoretickými vědomostmi a schopností vnímat zákonitosti vnitřní struktury výtvarného díla jí umožňuje interpretovat zvolená témata různými formálními principy. V jejím případě však rozhodně nejde o spekulativní program v duchu postmoderní hravosti, nýbrž o chtěnou artikulaci prožitých vjemů předmětné i duchovní povahy. Adekvátní, a nutno říci vždy přesvědčivou, výrazovou formu volí podle toho, zda chce dílem zhmotnit vlastní optickou zkušenost nebo emotivní podstatu konkrétního jevu. Zdánlivě analytický přístup ke skutečnosti tak přirozeně ústí do logického řádu bytí.
V současné době se malířka prezentuje obrazovými cykly města a moře. V prvním z nich ji zajímá celá řada aspektů, které organismus města charakterizují. Vedle skladby urbanistických struktur, ať již přirozeně kupených v průběhu staletí či důsledku racionálních vizí architektů, si všímá tohoto fenoménu jako prostoru pro lidské aktivity. Pokud věnujeme těmto Lenčiným obrazům pozornost přesahující rámec jistě zvládnutých a esteticky přitažlivých objektů, zjistíme, že ryze výtvarnými prostředky sdělují množství informací. Určitě nejde jen o jímavě romantickou poetiku malebných zákoutí měst poznaných či vysněných, ale také o civilizační mementa současné reality. Vedle zduchovnělé elegance obrazu olivového města, připomínající interiér gotické katedrály, nás nostalgicky dojme utilitární objekt fabriky z doby průmyslového boomu. A poté, co se vymotáme z pavučiny dopravní sítě a najdeme místo na parkovišti, navštívíme hypermarket. Chrám konzumu a virtuální logiky, která nás vtíravě nutí potřebovat vše nepotřebné. Podobných příběhů, které svědčí o Lenčině hloubce vnímání reality, bychom v jejích obrazech s tématy města našli mnoho.
Zatímco jsou městské motivy, i přes zmíněnou hloubku prožitku, především zprávou o vnější skutečnosti, má cyklus moře povahu výrazně lyrickou. Je intimním vyznáním o stavu duše a náladách, které se zmocňují citlivého suchozemce v konfrontaci s mohutnou vodní hladinou. Tato tvarově volněji artikulovaná sdělení zaujmou poetickým zobrazením dějů uvnitř organismu i zřejmou evokací jevů, které jsou podstatou lidského vědomí. Jakési putování vnímavé bytosti minulým i přítomným časem v poznaném i nepoznaném prostoru.
 
Samostatné výstavy:
 
·        1996      Znamení kůže – kresby, Galerie Domu armády, Olomouc
·        1998      Znamení kůže – kresby, galerie Taurus, Znojmo
·        2000      Pocity – kresby, galerie Spirála, Havířov
·        2001      Pocity – kresby, Galerie u mloka, Olomouc
                    Vzpomínky z pláže – kresby, galerie ZUŠ Olomouc
                    Vzpomínky z pláže – kresby, galerie Taurus, Znojmo
·        2002      Bez listí – obrazy stromů, Divadlo hudby, Olomouc
·        2005      O vodě, galerie ZUŠ, Olomouc
                    Obrazy a kresby, café restaurant Caesar, Olomouc
·        2010      Pod povrchem – obrazy, Muzeum moderního umění – café 87, Olomouc
                    Obrazy, galerie Hesperia, Olomouc
·        2015      Města a moře, Galeriezet, Velká Bystřice
·        2015      Města a moře - výstava maleb, Dům porozuměni, Znojmo
 
Kolektivní výstavy:
 
·        1995      Zrcadlení – výstava KVV PdF UP, Vlastivědné muzeum, Olomouc
·        1997      Výstava objektů z ručního papíru, papírna, Velké Losiny
·        1997      Mail art Ostrava, nová síň, Ostrava
·        1998      diplomové práce absolventů KVV PdF UP, Galerie Velehrad, Olomouc
·        1999, 2000, 2001 mail art Ostrava, nová síň, Ostrava
·        2002      Fire – 3. international mail-art-biennale, kunstverein bad salzdetfurth e. v. Bodenburg, Německo
·        2003      Mail art Ostrava, nová síň, Ostrava
                    Civitas dei, Galerie G a Patro, Olomouc
                    2. international biennial of mini-prints – Tetovo, Makedonie
·        2004      Vom wachsen, landschlos pirna-zuschendorf, Německo
                  Srůstání /zusammenwachsen, Galerie G, Olomouc
                  Noví členové UVUO, Galerie G, Olomouc
·        2005      Toison d’or, meno parkas galerija, Kaunas, Litva
                   Ateliéry IV, Galerie G, Olomouc
                   Toison d’or, Valmiéra, Lotyšsko
           Bunarič 2005, sympozium a výstava, Subotica, Srbsko
            Grafika roku 2004, Clam-Gallasův palác, Praha
            Atvirlaiškis /postcard, Kaunas, Litva
·        2006      Sedmkupěti, Galerie G, Olomouc
            Pětkupěti, galerie Hesperia, Olomouc
            Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava
            Grafika roku 2005, Clam-Gallasův palác, Praha
            Kalendáře pro Jindru Štreita, SNG Bratislava
·        2007      Grafika roku 2006, Clam-Gallasův palác, Praha
            Q/arto, uvuo, Galerie G, Olomouc
            Přátelské setkání SOV + UVUO, Galerie Patro, Olomouc
            Mladí z unie, hotel Alej, Olomouc
·        2008      Kořeny a cit, Triangle Gallery Calgary, Alberta, Kanada
            Dialogy – kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie smečky, Praha
·        2009      Fenomén svobody, UVUO, Galerie G a Patro, Olomouc
·        2011      Výstava obrazů, Schwerte, Německo
            Ateliéry, výstava obrazů, Galerie G, Olomouc
            Výstava obrazů, Pitigliano, Itálie
            Tři grácie, výstava obrazů, Galerie Radost, Havířov
            Ars olomuciana, Kulturní klub duha, Prostějov
            Živé prostory, Galerie G a Galerie Patro, Olomouc
            Symposium ve Šternberku
            Výstava obrazů, Udine, Itálie
            SVUM – UVUO, Galerie Hodonín         
·        2012      Ateliéry, výstava obrazů Galerie G v Olomouc     
         Tendence, Galerie Veterán Arena, Olomouc
·        2013      Aktual, Galerie Caesar, Olomouc
                   Bez předsudku, Galerie města Olomouce
·        2014      Výstava obrazů, kavárna Trieste, Olomouc
                              Tři plus jedna, Art galerie, Zlín
·        2015      Parafráze, Galerie Patro, Olomouc
                             Flemmichova vila, Krnov
                             Města a moře, galerie Zet, Velká Bystřice
                      Města a moře, galerie Kruh, Ostrava
                      Města a moře, galerie Znojmo
 

 

PŘEJÍT NA UMĚLECKÁ DÍLA LENKY KUČEROVÉ

                                        
 

PŘEJÍT NA OBJEDNÁVKU