Milan Sanetřík

Milan Sanetřík se narodil v roce 1934 v Bohumíně a od svých 5-ti let žije v Hranicích. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně (lesní inženýrství). Po studiích pracoval v různých povoláních u státních lesů. V této době se začal věnovat fotografii, kterou časem rozvíjel až k profesionální úrovni.
Vzhledem k profesi lesníka se věnoval i problémům ekologie a ochrany přírody. V této angažovanosti se stal iniciátorem a organizátorem několika ročníků celostátních výstav s názvem Lesy musí žít a Ekoforum. Vyvrcholením této aktivity je jeho téměř desetiletá práce a v roce 2004 vydání obsáhlé encyklopedické publikace Evropské národní parky s popisem a fotografiemi 210 národních parků Evropy. V roce 2006 se pak podílel na vydání knihy Země Moravské brány, ve které je zpracována historie a podoba této části naší země.
V jeho fotografické tvorbě je vidět jeho láska k přírodě, k poezii a duchovnosti. Sám o své tvorbě říká, že je to neustálý proces hledání, učení a nalezání. Snaží se krátce zastavit nad maličkostma všedního života a najít v nich cestu poznání.
V posledních letech začal s výtvarnou činností v žánru malování, koláží a dřevořezbě. Rád kombinuje dřevo s kamenem, jako symbol života a věčnosti. Tato symbióza jej přivedla i k dalšímu zájmu a to k tvorbě suiseki - japonskému umění aranžování kamenů. Tento výtvarný projev, vycházející ze zenové filozofie, mu poskytuje možnost ztvárnit krásu dřeva a kamene v neomezeném množství kontaktů s přírodou. Nestudoval žádné výtvarné školy, jeho práce vycházejí čistě z osobních zkušeností a radosti z tvoření, kde neustále objevuje nepoznané. V mnohých výtvarných pracech dominují abstraktní výrazové prostředky, osvobozené od ustálených schémat a s možností volnosti rozletu a vnímání. V jeho dílech se projevuje jeho vztah k poezii a historii starého Řecka.
Mezi jeho oblíbené techniky patří v malování akrylové barvy v kombinaci s olejovými, pro výtvory ze dřeva pak používá nejčastěji lípu, ale nevyhýbá se ani ostatním dřevinám, které případně barevně upravuje.
V roce 2009 byl přijat do Unie výtvarných umělců.
 
Autorské výstavy:
 
1968 Hranice - "Jugoslávie ve fotografii"
1970 Přerov - "Jugoslávie ve fotografii"
1977 Frenštát p.R. - "Episody 1967 - 1977"
1980 Hranice - "Poesie ve fotografii"
1985 Frenštát p.R. - "Poesie ve fotografii"
1986 Přerov - "Poesie ve fotografii"
1987 Hranice - "Fotografie"
2004 Hranice - "Obrazy + fotografie"
2006 Hranice - "Doteky" - obrazy, koláže, fotografie
2007 Lipník n.B. - "Doteky" - obrazy, koláže, fotografie
2007 Hranice - "Obrazy" - výběr"
2008 Hranice - "Dřevořezby + fotografie"
2010 Hranice - "Dřevořezby + suiseki"
2012 Hranice - "Dřevořezby + obrazy"
2012 Velké Losiny - "Obrazy, koláže, dřevořezby"
2013 Dřevohostice - "Obrazy, koláže, dřevořezby"
 
Kolektivní výstavy:
 
2011 Králíky - "Setkání uměleckch řemesel"
2011 Olomouc - "výstava členů UVUO"
2011 Pitigliano, Itálie - "výstava UVUO - koláže"