Pavel Šlechta

Malíř a kreslíř Pavel Šlechta se narodil v roce 1953. Vystudoval Učňovskou školu Štursova v Olomouci, obor aranžér (1968–1971). K výtvarné činnosti měl vždycky blízko, a to i díky vlivu svého otce, olomouckého výtvarníka Josefa Šlechty. S tím souvisel i výběr technik. Po letech tápaní a experimentování nalezl Pavel Šlechta svůj výraz a techniku v kresbě, nejnáročnější výtvarné technice, o níž se říká, že bez ní je všechno relativní a nepřesvědčivé a „kde každá stopa tužky či pera musela být definitivní“. Postupně se začal věnovat i malbě, grafice, kombinovaným technikám a dřevořezbě. Hlavním tématem je postava, především ženská, v nejrůznějších rolích - andělů, bohyní, nymf, mořských panen. Postavy mytologické a symbolické jsou zachyceny v noblesních i hravých pózách, obrazy nesou nejčastěji názvy Pokušení a Svádění, a jsou tedy variacemi stále téhož tématu. Šlechtova tvorba jako celek je holdem kráse, bezstarostné, elegantní i svůdné, ale též takové, v níž je ukryto drama a napětí. Jeho obrazy jsou kladné, povzbuzující a štědře obohacující a lahodící obdarovávanému oku diváka.
Kresba Pavla Šlechty je založena na zjevování, na objevování, na výtvarné dvojdomosti, schopnosti zašifrovat a následně klíčem inteligence dešifrovat. Primární lidství (častěji ženství) vkládá do přírodního rámce a nechává ho z kresby jakoby prosvítat. Figurální nebo portrétní motiv zasazuje do reálné nebo fantaskní imaginací jen trochu poznamenané scenérie. Kresby Pavla Šlechty jsou velmi originální. Proto byly v roce 2004 tak ceněny na světové výstavě ve Španělsku, kterou spolu s Miroslavem Šnajdrem úspěšně obeslal.
Samostatně vystavuje od roku 2003, kolektivně od roku 2004. Od roku 2003 je také členem Unie výtvarných umělců Olomoucka.
 
Katalogy kolektivní:
2003    Civitas dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2010    Figurální tvorba umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika / 1900-2010)
 
Kolektivní výstavy:
2003    Obrazy, kresby - Marie Kuncová, Antonín Nesvadba, Pavel Šlechta, Otakar Vystrčil, Galerie G, Olomouc
2003    Civitas Dei, Duchovní a náboženské motivy v současném umění, Olomouc
2004    Noví členové UVUO, Galerie G, Olomouc
            Výstava obrazů Josefa a Pavla Šlechtových v galerii Jana na Svatém Kopečku u Olomouce
2008    Pradědova galerie, Jiříkov, Rýmařov
 
Samostatné výstavy:
2013    Svět fantazie (obrazy, grafika, plastiky), Městské muzeum Rýmařov

 

PŘEJÍT NA NABÍDKU OBRAZŮ PAVLA ŠLECHTY

                  
 

PŘEJÍT NA NABÍDKU KOVOVÝCH PLASTIK PAVLA ŠLECHTY

                               
 

PŘEJÍT NA OBJEDNÁVKU