Václav Ježek

Václav Ježek

Václav Ježek von Thienfeld je člověk širokého spektra zájmů, a to především z oblastí vizuálního umění, ale zabývá se i astrologií, teologií, Feng Shui poradenstvím, návrhy log podniků či uměleckým designem průmyslových výrobků. Je známým umělcem po celém světě. Vystavoval například v galeriích v USA, na Havaji, v Německu, Kanadě, Japonsku nebo Jižní Koreji. Jeho uměleckou tvorbu ovlivnilo a obohatilo cestování a život v různých zemích a poznávání jejich kultur. V poslední době je to však pobyt v Austrálii, která ho učarovala a kde žije již 27 let a tvoří společně s původními obyvateli Austrálie Aboriginci. Dostal dokonce aboriginské jméno Macla Jábadbada, které přijal za své a podepisuje jim své obrazy. Pokud je v České republice, můžete jej najít ve Skřípově, kde má svou galerii. 
 
Originalita se u Václava Ježka projevuje ve více aspektech a provází celý proces tvorby obrazu. Dává obrazům názvy tvořené celou větou, a to ve dvou či více jazycích. Vždy je název díla v jazyku Aboriginců a v anglickém jazyce. Často tvoří v australských pouštích či v buších společně s původními obyvateli Aboriginci, vyrábí si vlastní barvy z přírody, kde se zrovna nachází, a inspiruje se jeskynními malbami a symboly, kterými je Austrálie protkaná skrznaskrz.
 
Václav Ježek je tvůrcem takzvaných živých obrazů. Ty se vyznačují symboly, mytologickými motivy a tajemstvím, které promlouvají k divákovi a vypráví mu příběh většinou s duchovním podtextem. Každý další pohled na obraz by měl člověku nabídnout nové a nové významy v závislosti na osobních zkušenostech a rozvoji jednotlivce. Jak sám říká, je potřeba studovat jeho obrazy detailně, symboly vám hodně napoví, je v nich spousta skrytých myšlenek, živý obraz je v podstatě jako kniha. A protože symboly jsou znaky, kterým rozumí lidé na celém světě, jsou i obrazy čitelné pro všechny národy. Obrazy Václava Ježka se vyznačují jasnými barvami a pozitiviní energií. Umělec nepoužívá šedou barvu a stíny.
Vytvořil více než 5 500 obrazů a ikon. Většina z nich jsou ve sbírkách zahraničních majitelů a v galeriích, v České republice jich je asi jen 300. Každý z obrazů má svůj certifikát pravosti s registračním číslem díla, jeho přesným názvem aboriginským, anglickým a popř. českým, s rozměry, datumem a místem vytvoření, použitou technikou a mediem a hlavně každý obraz má svůj popis. Tam najdete vysvětlení obsahu obrazu, co který symbol znamená a proč na obrazu je, jeho příběh a motivy autora k jeho vytvoření. Tento certifikát pravosti získá vlastník spolu s obrazem.
Styl, techniku, kompozici a médium mění autor v závislosti na vybraném tématu s ohledem na co nejlepší vyjádření sdělení a duchovní obsah díla, který je pro něj velice důležitý. V současné době používá především akryl, olej a plátno při tvorbě obrazů a linoryt při tvorbě grafických ikon.
 
Václav Ježek se zabývá originální tvorbou "Personálních obrazů" a zřejmě jako jediný na světě tvorbou "Personálních Andělů". Jedná se o vytvoření obrazu na míru objednatele. Zde se projevují autorovy znalosti z oborů astrologie, teologie, symbolistiky, kosmické geometrie, psychologie a j. Pan Ježek musí prvně poznat osobnost objednatele za pomocí pohovorů, testů, vytvořit jeho horoskop. Personální obraz pak ale není jen odrazem výsledků těchto činností, ale hlavně do něj umělec vkládá něco, co by mělo majitele dále rozvíjet, oduchovnit a pomáhat na další životní cestě. 
"Personálního Anděla" vytváří obdobně jako "Personální obraz", avšak vyjádření osobnosti zákazníka je zde v podobě anděla, který by měl být dle autorova citlivého vybírání nejvíce blízkým vyjádřením spirituálního určení objednatele, měl by být jeho pomocníkem na cestě životem a spojovatelem jeho osobní a duchovní existence. Je tedy nutné, aby objednatel "Personálního anděla" byl duchovně založený člověk. 
 
Václav Ježek je opravdovým mistrem v ikonopisectví a ikonografii, věnuje se grafickému zpracování portrétů světců jako jeden z mála na celém světě. Vytvořil rozsáhlou kolekci grafických ikon světců, která čítá přes 600 kusů. V Austrálii dokonce založil a vedl první školu ikonografie na kontinentě Australian First Icon School (AFIS). Ikony se píší vaječnou temperou, Václav Ježek však začal psát grafické ikony pomocí linorytu, které mají všechny atributy světců a i stejné poslání vést koncentraci ducha k modlitbě a k poznání našeho místa a naší cesty v tomto světě. Jsou však cenově přístupnější. Ikonopisectví je opět spojeno se studiem teologie, symbolů, se studiem jednotlivých světců a jejich atributů. Václav Ježek zašel většinou až tak daleko, že navštívil země a města, kde světci žili, aby nasál atmosféru jejich života a poznal je a pochopil. I u ikon používá barvy, což není běžné.   
 
Dále je jeho uměleckou činností tvorba grafik českých hradů, dekoratérství chrámů, ilustrace knih, navrhuje interiéry i exteriéry s použitím Feng Shui, zabývá se uměleckým designem průmyslových výrobků a v neposlední řadě návrhy log, znaků a dalších.
 
Členství v uměleckých organizacích:
- The Victorias Artists Society
- Visual Artists Ontario Canada
- Royal Queensland Art Society
- Free Masons Art Society
- Yarra Glen VIC. Australia
- Unie výtvarných umělců Olomoucka
 
Zahraniční výstavy:
- Bad Kreutzen-Rakousko 1977
- Opal Gallery Collins Stret Melbourne 1978-1984
- Art Society-city of Melbourne 1981, 1983, 1984
- Lakeviev United Church Gallery Canada 1983, 1984
- Dandenong Roatary club 1989, 1991, 1996
- Centra of Art Soul Jižní Korea 1990, 1997
- Frenchs Forest - Czech house 1991, 1993
- Barry Sern Gallery Sydney 1995, 1996
- Ossaca 2010
- a mnoho dalších ...
 
Výstavy v České republice:
- Zámek Lanškroun 2005
- Galerie Bohéma Olomouc 2005
- Galerie Skácelík Olomouc 2005
- Zámek Konice 2005, 2007, 2010, 2011, 2012
- Galerie G Olomouc 2009
- Reprezentační sál Senátu ČR 2010
- Muzeum Boskovice 2012
- Zámek Letovice 2012
- Muzeum a galerie v Prostějově 2015
- a mnoho dalších ...