Zdeněk Kučera

Zdeněk Kučera (1935-2016) byl již od konce šedesátých let významným představitelem českého umění především v oborech malířství, sochařství a grafiky. Byl také autorem realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby. Zúčastnil se desítek samostatných i kolektivních výstav u nás a v zahraničí. Jeho díla najdete v soukromých i veřejných sbírkách po celé Evropě, ale i například v Egyptě, v USA a dalších zemích.
V letech 1952 - 1957 studoval výtvarnou výchovu na katedře výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a současně matematiku na Přírodovědecké fakultě na téže univerzitě. Pedagogickou i výtvarnickou kariéru započal v roce 1957 na Ostravsku. V roce 1959 uspěl v konkurzu na místo asistenta pro modelování (sochařská tvorba) na katedře výtvarné výchovy VŠP v Ostravě, kde působil do sovětské okupace republiky, kdy byl protiprávně z KVV odstraněn jako politicky nežádoucí. Rehabilitován byl v roce 1990. Nastoupil zpět na Ostravskou univerzitu a o rok později se habilitoval na olomoucké univerzitě. Od roku 1992 byl v konkurzu přijat na KVV Pedagogické fakulty UP, kde učil modelování a kterou v letech 1993–1998 vedl. Univerzitním profesorem UP byl jmenován v roce 1997, emeritním profesorem pak v roce 2005.
Za dob studií se věnoval sochařské tvorbě a volné grafice, realizoval plastiky pro architekturu a zúčastňoval se mezinárodních grafických bienále. V šedesátých letech se začal zabývat malbou a stal se členem mezinárodního výtvarného sdružení Klub konkrétistů, který byl režimem zlikvidován v období tzv. normalizace. Po roce 1990 inicioval obnovení KK a ustavení olomoucké sekce.
Hlavními cíli Klubu konkrétistů je spojovat podobně smýšlející a tvořící umělce a dále rozvíjet – konstruktivní, reduktivní, nezobrazivé, konceptuální a meditativní tendence v rámci konkrétního umění, šířeji v intencích tzv. nové citlivosti.
„Konkrétní umění zpředmětňuje ryze uměleckými prostředky abstraktní myšlenky jako takové a tímto způsobem vytváří nové předměty. Cílem konkrétního umění je vyvinout předměty duchovní potřeby podobné těm předmětům, které člověk vytvořil k uspokojení svých materiálních potřeb. Prostřednictvím konkrétní malby a plastiky vznikají útvary, které lze vnímat jako předmětné. Výrazové prostředky tohoto umění jsou barva, světlo, pohyb, objem a prostor.”
Max Bill: Worte rund um Melerein und Plastik
(https://klub-konkretistu.wix.com/info)
Zdeněk Kučera byl členem kromě Klubu konkrétistů i UVU České republiky, Spolku olomouckých výtvarníků a UVU Olomoucka. Byl nositelem Zlaté medaile UP a ceny Masarykovy akademie umění.     
Samostatně vystavoval již od roku 1967, a to nejen u nás, ale i v Německu, Holandsku, Polsku, či v Kanadě. Kolektivních výstav se zúčastňoval od roku 1966. Kromě Česka a Slovenska svá díla představil na výstavách i v Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Jugoslávii, Beneluxu a také ve vzdálenějších zemích jako jsou USA či Japonsko. Jeho práce je zastoupena v domácích i zahraničních veřejných sbírkách (Německo, Holandsko, Francie, Egypt, Slovinsko).
 
Zdeněk Kučera patřil ke klíčovým, určujícím osobnostem československé výtvarné kultury. Postupně prošel cestou od jakési modernistické formové redukce, nejprve ve sféře plastiky, ke striktnímu, lapidárnímu užívání jazyka geometrie. Jako jediní se spolu s Jurajem Bartuszem dotkli naprosté oproštěnosti, srovnatelné s americkým či anglickým minimal artem, jenž ovšem v našem prostředí by byl tehdy již prakticky těžko dál sochařsky rozvíjitelný, a tak se oba umělci obrátili na počátku sedmdesátých let ke grafické technice sítotisku. Tehdy objevil umělec své životní téma, jedinečné, originální, specifické, tvořící vlastně stále hlavní linii jeho usilování. Obrazy a grafika byly trvale jeho dominantními médii.
V posledních letech dokázal skvěle zapojit do vzniku svých děl i počítač. V době naprosté nadprodukce počítačové grafiky Kučera dál rozvíjel svůj striktní, přesně vymezený program, jehož základem je většinou jeho životní téma, paradox prostorové iluze, vzniklé určitým vizuálním formováním geometrické plochy. Tak vznikaly též umělcovy digitální grafiky i obrazy z poslední doby. Umělec optimálně – a samozřejmě také s velikou kázní – uplatňoval počítačovou skladbu, postupně se stal autentickou součástí jeho usilování.
Zdeněk Kučera ovšem – na rozdíl od většiny autorů soudobé počítačové grafiky – zůstal věrný jazyku geometrie a logicky, přirozeně obohacoval své životní dílo o novou, stejně autentickou kapitolu, která jistě zaslouží adekvátní pozornost. 
(odborný rozbor tvorby umělce čerpán z textu Jiřího Valocha z https://www.galeriecaesar.cz/Galerie%20Archiv/2011/228_Kucera/Kucera_Zdenek.htm)
Další velmi zajímavé informace o tvorbě Zdeňka Kučery najdete na stránkách https://www.galeriecaesar.cz/Galerie%20Archiv/2015/282_kucera/kucera.htm.

Členství v uměleckých skupinách:
·        Skupina devíti
·        Skupina Kontrast
·        Galerie Langův dům, zastoupení umělci
·        Výtvarné centrum Chagall, zastoupení umělci
·        Galerie Caesar, okruh autorů
·        Výtvarná tvůrčí skupina Geometrie
·        Výtvarná skupina Jiná geometrie
·        Český fond výtvarných umění (ČFVU)
·        1968 – 1972 – Klub konkrétistů
·        Od 1992 - Spolek olomouckých výtvarníků (SOV)
·        od 1992 - Klub konkrétistů 2 Olomouc
·        od 2003 - Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO)
 
Zastoupení ve veřejných sbírkách:
·        Bibliothèque nationale de France, Paříž
·        Centre Georges Pompidou, Paříž
·        Musée d´Art moderne, Paříž
·        Museo Civico Biella, Itálie
·        Múzeum Milana Dobeša, Bratislava
·        Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž, Polsko
·        Stedelijk Museum, Amsterdam
·        Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
·        Galerie Benedikta Rejta, Louny
·        Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary
·        Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava
·        Moravská galerie v Brně, Brno
·        Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
·        Národní galerie v Praze, Praha
·        Národní technické muzeum, Praha
 
1933    Cena Masarykovy akademie umění
 
Výstavy:
Autorské:
 • 1969/05    Zdeněk Kučera: Plastik und Grafhik, Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus, Ludwigshafen am Rhein
 • 1980/10    Zdeněk Kučera: komorní plastiky 1978 - 1980, Výstavní síň knihkupectví Centrum, Havířov
 • 1985/06    Zdeněk Kučera, Výstavní síň knihkupectví Centrum, Havířov
 • 1985/07    Zdeněk Kučera, Muzeum, Litovel
 • 1987/11    Zdeněk Kučera: Kresby, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, Praha
 • 1993/10    Zdeněk Kučera, Dům umění, Ostrava
 • 1993/11    Zdeněk Kučera, Hradní galerie Sovinec, Sovinec, Jiříkov
 • 1996/02    Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995, Salon, Kabinet, Olomouc
 • 1997/03    Zdeněk Kučera: Geometrie, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
 • 2000/01    Zdeněk Kučera: Obrazy, Galerie Caesar, Olomouc
 • 2000/10    Zdeněk Kučera: Obrazy - grafika, Muzeum Krnov, výstavní síň, Krnov
 • 2001/08    Zdeněk Kučera: Neprodejné - obrazy, grafika, objekty, Galerie G, Olomouc
 • 2009/05    Zdeněk Kučera: AD REM, Galerie Kruh, Ostrava
 • 2011/01    Zdeněk Kučera: Safety Mash, Galerie Caesar, Olomouc
 
Kolektivní:
(vzhledem k zúčastnění se více jak 100 kolektivních výstav, uvádím jen některé z nich) 
 • 1957    Skupina devíti, Městské muzeum, Ostrava
 • 1964    Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogckých fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava, Dům umění, Olomouc
 • 1965    Výstava tvůrčí skupiny Kontrast, Galerie Československý spisovatel, Praha
 • 1966  20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie filosofické fakulty University Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc
 • 1969    Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční, Galerie umění Karlovy Vary
 • 1970    Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín
 • 1972  artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d´arte contemporanea, Genova
 • 1980    Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
 • 1987    Klub der Konkretisten 1967 - 1987, Objekte und Grafiken, Galerie Rafay, Kronberg
 • 1989    Současná česká grafika, Mánes, Praha
 • 1990   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Výstavní síň Musaion, Praha
 •             Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
 •             Geometrická a konstruktivní tvorba, Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov
 •             90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha
 • 1991    Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bytom
 •             2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka, Galerie Chodovská tvrz, Praha
 • 1992    Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
 • 1995  Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
 • 1996    Message of the Sign - Between Letter and Image, Hall (1), Abu Dhabi
 • 1998    2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha
 •             Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
 • 1999    Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava
 •             Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava
 • 2000    100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc
 • 2001    Súčasná česká serigrafia, Štátna galéria, Banská Bystrica
 •             Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Miiteleuropa, Palais Esplanade, Merano
 • 2003    Art Prague. 2. veletrh současného umění / 2th Contemporary Art Fair, Praha
 • 2005    Přátelství bez hranic očima umělců, Galerie severní křídlo zámku Hranice
 • 2007    Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
 •             Konkret - Konstruktive Kunst aus Olmütz, Alten Schranne, Nördlingen
 • 2008    Roots and sensibility / Kořeny a cit, The Triangle Gallery of Visual Arts, Calgary
 • 2009    Socha. Výběr z díla olomouckých autorů, 60. léta 20. století, Olomouc
 • 2011    Plocha, hloubka, prostor: Perspektivní motivy a principy v umění, Pražákův palác, Brno
 •             20 let Galerie Caesar / 20 let Spolku olomouckých výtvarníků, Galerie Caesar, Olomouc
 • 2015    Konkret / ism 1967 - 2015, Topičův salon (2007-), Praha
 •             Parafráze, Galerie Patro, Olomouc
 
Performace/Akce
1994    Klub přátel výtvarného umění. Přednáší doc. Zdeněk Kučera, Muzeum umění Olomouc