Zdeněk Štefka

Zdeněk Štefka se narodil v roce 1942 v Olomouci, vystudoval obor architektury na VUT v Brně a už během studií cítil, že má daleko bližší vztah k detailu výtvarnému než technickému. S výstavnickou praxí se Zdeněk Štefka seznámil již v rámci studentských stáží na brněnských veletrzích. Už tehdy se podílel na řadě expozic na brněnském výstavišti, což byla pro studenta ideální příležitost, jak získat cenné zkušenosti.
Prakticky hned po absolutoriu brněnské fakulty v roce 1966 vyhrál konkurs na místo architekta v nově vzniklé organizaci Olomoucké výstavní sady, pozdější Flory. V letech 1967 – 1980 byl hlavním architektem mezinárodních květinových výstav Flora Olomouc a současně vedoucím projekce výstavní činnosti a zahradnického designu. Výrazně se zasloužil o mezinárodní prestiž květinových výstav a současnou podobu výstavního areálu i proměny komplexu olomouckých sadů. Od roku 2003-2012 byl jejím ředitelem. Mezinárodní květinové i zahradnické výstavy v Olomouci si již natrvalo vtiskly a budou držet pečeť a stopu tohoto výjimečného muže.
Svým nadšením pro krásné věci je proslulý. Stejně tak neutuchající energií a chutí do práce, kterou dokáže nakazit všechny kolem. „Výstavnictví je týmová práce. Architekt nebo výtvarník může udělat fantastický projekt, ale jestliže to v týmu někdo nedocení nebo položí, bude to na věci znát. To jsem se snažil od začátku dát lidem najevo – že každý z nich tady má svoje místo,“ říká autor řady expozic na mezinárodních výstavách po celém světě. V oboru výstavnictví byl v té době výraznou autorskou osobností mnoha mezinárodních výstav a veletrhů v Evropě, Asii i Americe. Právě za tyto výstavy se panu Štefkovi dostalo řady ocenění na domácí půdě, ale právě i ve světě.
V roce 1972 získal ve svých třiceti letech první významné mezinárodní ocenění. Z rukou nizozemské královny Juliany převzal zlatou medaili za expozici Symfonie skla a květin na výstavě Floriade 72 Amsterdam. Tehdy poprvé použil sklo a sklářské formy jako dominantní výtvarný akcent květinového aranžmá. Z vypálených sklářských forem vzniknul v expozici dominantní reliéf takový negativ a pozitiv. Když objížděl sklářské hutě, koukali na něj, proč veze do Amsterdamu takový šrot. Po výstavě to jeden architekt dokonce na místě od Skloexportu celé koupil!
V 70. letech se podílel zásadním způsobem na rozšíření areálu olomouckého výstaviště a na kultivaci zeleně olomouckých Bezručových sadů. V 80. letech zasedal v komisi pro interiér a výstavnictví v rámci Svazu českých architektů. V letech 2000 – 2003 působil jako prezident Unie výtvarných umělců Olomoucka, od roku 2003 byl ředitelem Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
V březnu 2012 udělilo Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR (SOVA ČR) Zdeňku Štefkovi titul osobnost veletržního průmyslu za rok 2011 za dlouholetou tvůrčí architektonickou a výtvarnou činnost v oblasti výstavnictví a za koncepčně organizační práci na realizaci zahradnických výstav.
Jedna z hlaviček byla předána dokonce i Václavu Havlu, když byl v Olomouci na návštěvě na Univerzitě Palackého.
 
Architekt Zdeněk Štefka a sklo
 
Sklo bylo pro tvůrčí vyjádření Zdeňku Štefkovi vždy velmi blízké. Se sklem ve spojení s květinou začínal, sklu je věrný doposud. Pokud sledujeme jeho třicetiletou sklářskou tvorbu, vidíme jeho smysl pro experimentování s materiálem, jeho hravost a nápaditost, která mu dodává životní náboj, charisma a zvláštní eleganci. Jeho tvorba je svébytná, tvarově dokonalá a týká se nejen designérsky kvalitního užitého umění, tj. světel a váz, ale i sochařsky originálních a sugestivních ženských portrétů, či dnes již velmi známých „hlaviček“. 
„Nejprve jsem zkoušel dělat vázy, protože květiny a sklo – to je náramná symbióza. Postupně jsem začal dělat ty svoje hlavy, protože mě by nebavilo dělat něco, co jsem už někde viděl, a tohle bylo něco jiného. Doufal jsem, že se mi tam podaří dostat trochu filosofie a takových živočišných aspektů, které jsou všude kolem nás. Bylo to prima, najednou příležitost dělat něco nového.
Sklárna sama o sobě je náramné divadlo. Má svébytnou atmosféru, která je pořád stejná, přes všechna ta staletí. Je to pořád stejný provoz, každý tam má svoje místo, každý ví, co má dělat, kam má co odnést, kdy co přinést, aby to nepopraskalo a tak dále. Ta atmosféra tam je fantastická.“, říká sám autor ke své tvorbě.
 
Samostatné výstavy:
1992 – Galerie Patro v Olomouci
1993 - Galerie Helix ve Zlíně
1994 – Galerie Luga v Luzernu
1997 – Zastupitelský úřad ČR v Paříži
1998 – Galerie Spectrum v Jilemnici
2001 – České kulturní středuisko ve Vídni
2002 – Jubilejní výstava Architekt a sklář v Galerii G v Olomouci
2005 – Výstava Skleněné sny na zámku v Reimlingenu, Bavorsko
2007 – Jubilejní výstava Skleněné sny v Galerii Patro v Olomouci
2009 – Výstava v Galerii Alma Pater v Praze
2010 – Výstava v Městské galerii v Nördlingenu, Bavorsko
 
Uznání a ocenění:
1972 – Zlatá medaile Floriade 72 Amsterdam – symfonie skla a květin z Československa
1973 – Medaile za nejlepší zahraniční expozici IGA Hamburg
1974 – Čestné uznání WIG Vídeň
1975 – 1978 – Řada uznání na květinových výstavách Flora Olomouc
1996 – Medaile předsesy parlamentu Burgundska za výtvarné řešení Českého pavilonu na mezinárodním veletrhu v Dijonu
1997 – Medaile za českou expozici namezinárodním veletrhu v Gentu
1998 – Úvodní expozice pro Europalia v Bruselu
 
Doporučuji velice zajímavý článek o Zdeňku Štefkovi a dění okolo Výstaviště Flora na https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/1753.

 

 

Možnosti instalací skleněných hlaviček Zdeňka Štefky