Ladislav Jalůvka

Ladislav Jalůvka (1932) je významný malíř, kreslíř, grafik, autor realizací do architektury a textů z oblasti výtvarné pedagogiky a v neposlední řadě vysokoškolský učitel. V letech 1952 - 55 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u prof. M. Salcmana, C. Boudy a K. Lidického. V roce 1992 mu udělil František Mezihorák Pamětní medaili za spolupráci a zásluhy o rozvoj pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
Malířská tvorba Ladislava Jalůvky se podřídila umělcovu malířskému senzualismu, temperamentnímu pohybu uvolněného štětce a dynamicky přehodnocenému tvaru, který se nikdy nevzdálil přitakavému postoji k životu. Tematicky čerpá většinou z krajiny Valašska a Lašska, městské tematiky zvláště Olomoucké, ale rozvíjí i další malířské žánry. Průvodcem jeho díla je také kresba a grafika. V roce 1969 obdržel Cenu města Nového Jičína za malířskou krajinářskou tvorbu.
Velkorozměrná plátna, která v tvorbě Ladislava Jalůvky převládají, mají nejen monumentální rozměry, ale i náměty. Jsou jimi především olomoucký dóm a kalvárie. Dóm sv. Václava není pro umělce jen vznosnou sakrální stavbou, ale symbolem města, domova, vlasti, inspirativního sousedství. Jalůvka ale tvoří i díla figurální. Ta se v jeho tvorbě vyskytují častěji v drobné grafice a nabrala nejednou podoby stylizované. Na velkých plátnech se objevovaly figury sporadicky. Figurální plátna také svědčí o tom, že Jalůvkův zájem o osud lidstva se v posledních letech konkretizuje, že upřednostňuje příběhovost a mezilidské vztahy a vazby jako inspiraci. Najdete v jeho tvorbě také experimentální práce, na nichž si autor úspěšně ověřoval nejen barevné akordy své básnické palety, ale i odlišnou modelaci ploch a jejich přitažlivost. Ladislava  Jalůvku můžeme právem označit za olomouckou malířskou legendu.
V roce 2003 a 2004 se účastnil malířského plenéru "Malířské imprese" v polském městě Mikolow. V roce 2004 se stal nositelem Ceny města Olomouce v oblasti kultury.
Od roku 2005 je zastoupen na výstavách v Galerii MDK Mikolow, Galerii MBWA Olkusz, Muzeu Gliwicey Galerii "Chmielna" Warszawa, Beuningen Holandia, či v Litovli a Klimkovicích. V únoru roku 2005 obdržel od Unie výtvarných umělců Olomoucka Diplom za významné celoživotní malířské dílo.
Samostatně vystavuje od roku 1957 (CZ, D), kolektivně od roku 1958 (CZ, SK, PL, I, NL, D, JAP).
Zastoupení v zahraničních sbírkách: Město Veenendaal (NL), Východoslovenská galéria výtvarného umenia v Košiciach (SK), Court Gallery Kunitachi (JAP), Muzeum v Opole (PL) a soukromé sbírky v Evropě (CZ, SK, PL, D, A, F, CH) i zámoří (USA, CAN, JAP).
 
Studium:
Gymnázium, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek),
Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta výtvarná výchova), Bouda Cyril, Lidický Karel, Salcman Martin
 
Člen skupin:
1967 - 1969 Tvůrčí skupina MJ (Miloslava Jemelky)
1969 - 1990 Svaz československých výtvarných umělců
1976 - 1988 Český fond výtvarných umění (ČFVU)
1990 - dosud Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO)
 
Zastoupen ve sbírkách:
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
Statutární město Olomouc, Olomouc
Vlastivědné muzeum, Šumperk
Obecní úřady v Bohuňovicích, Palkovicích a Odrách
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice
Město Veenendaal (NL)
Court Gallery Kunitachi (JAP)
Muzeum v Opole (PL)
soukromé sbírky v Evropě (CZ, SK, PL, D, A, F, CH) i zámoří (USA, CAN, JAP)
 
Držitel cen:
Pamětní medaile Univerzity Palackého, Olomouc, vyznamenání za výtvarnou tvorbu, a pedagogickou činnost (1992)
Cena města Nového Jičína za soubor krajin (1969)
Cena města Olomouce za přínos ve výtvarné oblasti (2004)
Diplom Unie výtvarných umělců Olomoucka za celoživotní malířské dílo (2005)
 
Výstavy:
Autorské:
1967/11 Ladislav Jalůvka: Obrazy 1965-66, Vysokoškolský klub Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 
1970/12 Ladislav Jalůvka, Galerie Dílo, Havířov 
1979/11 Ladislav Jalůvka: Moravské krajiny, Galerie Dílo, Přerov 
1980/03 Ladislav Jalůvka: Obrazy 1975-1980, Galerie Dílo, Olomouc
1983/09–10 Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc
1985/06 Ladislav Jalůvka: Grafika, Divadlo hudby OKS, Olomouc
1985/06 Ladislav Jalůvka, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Uherské Hradiště 
1988/10 Ladislav Jalůvka: Obrazy 1986-1988, Galerie Dílo, Přerov 
2009/09 Ladislav Jalůvka: Malířské variace, Galerie G, Olomouc 
2010/05 Ladislav Jalůvka: MALÍŘSKÉ VARIACE NA TÉMA PŘÍRODY, ŽIVOTA A ČASU  Galerie v podloubí
 
Společné:
1960/05-06 15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc
1964/12 Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogckých fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava, Dům umění, Olomouc
1971 Výstava učitelů katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc
1971/04-07 Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc
1975 Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie výtvarného umění (1973 - 1981), Ostrava
1975/11 Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění, Olomouc 
1978/02-05 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha
1980/05 Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1980/06 Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Ostrava 
1980/06-10 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
1980/06-11 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Mánes, Praha
1981/09-10 Ex libris olomouckých výtvarníků, Památník, Olomouc 
1986/11 Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/05 Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc 
1988/01-04 Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc 
1988/11 Grafické techniky IV.: Tisk z výšky, Galerie d, Praha
2003/01 Decenium, Olomouc
2004/01 Civitas Dei, Duchovní a náboženské motivy v současném umění, Olomouc
2009/11-2010/04 Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc 
2010/01-03 Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň 
2012/04 25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04 25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012 Obrazy-keramika, Galerie Labyrint, Olomouc
2013 Město městu, UVUO, Městská galerie Olomouc
2014/12-2015/1 Memoria Vitae – výstava tří generací, Galerie Patro, Olomouc
 
Katalogy:
Autorské:
1970,  Ladislav Jalůvka, 
1979,  Ladislav Jalůvka: Moravské krajiny, 
1980,  Ladislav Jalůvka: Obrazy 1975-1980, 
1983,  Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, 
1985,  Ladislav Jalůvka: Grafika, 
1985,  Olomoucký malíř Ladislav Jalůvka, 
1988,  Ladislav Jalůvka: Obrazy 1986-1988, 
 
Kolektivní:
1960,  15 let výtvarného umění 1960, 
1961,  Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků, 
1964,  Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava, 
1971,  Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ), 
1975,  Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, 
1978,  Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), 
1980,  Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), 
1980,  Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, 
1981,  Ex libris olomouckých umělců, 
1986,  Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, 
1987,  Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), 
1988,  Grafické techniky IV. (Tisk z výšky), 
1988,  Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, 
1989,  Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989), 
2003,  Civitas dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění), 
2008,  Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika), 
2010,  Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010),