Obchodní podmínky

Provozovatelem internetové prodejní galerie DES-ART a současně zprostředkovatelem prodeje obrazů uvedených na těchto stránkách je Lucie Maříková, IČO: 76338983.  

 

Objednávka

Objednávku je možné zaslat pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem uvedeném v kontaktech. Do objednávky je potřeba uvést přesný název díla a autora uvedené u jednotlivých děl. Ozvu se Vám co nejdříve to bude možné e-mailem či na telefon.
Objednávka bude následně potvrzena přes SMS nebo e-mail. Zprostředkovatel nemusí objednávku potvrdit v případě, že zboží již nelze dodat nebo se výrazným způsobem změnila cena. O této skutečnosti bude kupující ihned informován.
Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
Objednávat zboží ze stránek DES-ART může jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy.
 

Smlouva

Prodávající (autor díla), popř. jeho zplnomocněný zástupce si vyhrazuje právo na podpis kupní smlouvy v papírové podobě v případě cenově náročných děl. Odmítne-li kupující smlouvu podepsat, považuje se objednávka za zrušenou. Stranami kupní smlouvy budou autor, popř. jeho zplnomocněný zástupce, a kupující. Díla budou předávána po podepsání kupní smlouvy a po zaplacení kupní ceny. Dílo si může kupující prohlédnout na předem domluveném místě. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím a zaplacením díla.
 

Platební a dodací podmínky

Zboží je splatné po dohodě převodem na účet uvedený ve smlouvě, nebo v hotovosti. Dílo bude v každém případě předáno až po zaplacení ceny díla, a to na místě určení dle telefonické nebo e-mailové domluvy.
Standardní doba dodání je 5 - 10 pracovních dnů. Pokud je doba dodání delší, je informace o délce dodání kupujícímu sdělena.
Dílo může být předáno osobně zprostředkovatelem na dohodnutém místě, a to za úplatu. Kupující v takovém případě zaplatí současně s cenou díla i část nákladů zprostředkovatele na dopravu, a to ve výši 5,- Kč za každý ujetý km k místu předání.
Dílo je dále možné zaslat poštou po podepsání kupní smlouvy a úhrady ceny díla předem. Poštovné je pak hrazeno společně s cenou díla a je určeno zasílatelskou společností. Je požadováno pojištění převozu zásilky u zasílatelské společnosti na minimální částku ceny díla. 
Při osobním předání díla je podepisován předávací protokol. 
 

Závěrečná ustanovení

Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá výše uvedená ustanovení, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
Všechny fotografie, zvláště pak fotografie obrazů a dalších uměleckých děl zveřejněné na stránkách galerie DES-ART jsou chráněny autorským zákonem a je zakázáno je jakkoli dále publikovat, nebo dále použít ke svému prospěchu.
Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách.
Účastníci se dohodli, že není-li výše uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem.